GMT projekt, spol. s r.o.O spoločnosti / Profil spoločnosti

Stavebno - projekčná spoločnosť GMT projekt, spol. s.r.o. vznikla v roku 2003. Jej hlavnú náplň tvorí projekčná, stavebná a inžinierska činnosť. Skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, modernou, kvalitnou technikou, technológiou a so širokou škálou subdodávateľských spoločností vieme realizovať potreby a požiadavky každého zákazníka.

Realizujeme výstavby vo vysokom štandarde pri dodržaní projektových parametrov, platných noriem, technologických postupov s ohľadom na životné prostredie.

Ponúkame Vám komplexné služby v procese výstavby, ktoré sú založené na modernom riadení, kompetentnosti a cenných skúsenostiach.

  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
  • Výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby
  • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  • Úpravy interiérov bez stavebného zásahu
  • Stavebný manažment
  • Ekonomické poradenstvo
  • Poradenská činnosť (konzultácie) v oblasti stavebníctva

Spoločnosť GMT projekt spol. s r.o. má do budúcnosti všetky predpoklady na jej neustály rozvoj, rešpektuje dynamické podnikateľské prostredie a má dlhodobú perspektívu vo finančnej oblasti (jasný dlhodobý cieľ spoločnosti – zvyšovanie ekonomického zisku prostredníctvom projektov, stratégií a iniciatív, uzatvorených hospodárskych zmlúv) a tiež zákaznícku perspektívu (spoločnosť sa dlhodobo zameriava na trhový segment, v ktorom dosahuje najlepšiu konkurenčnú schopnosť – verejný sektor, je zameraná na spokojnosť a lojalitu zákazníkov, neustále zlepšuje vzťahy so zákazníkmi, vytvára image a dobré meno spoločnosti).
 

GMT projekt, spol. s r.o.">Pozemné stavby

GMT projekt, spol. s r.o.">Inžinierske stavby

GMT projekt, spol. s r.o.">Projekčné a inžinierske práce

GMT projekt, spol. s r.o.">Aktuality

GMT projekt, spol. s r.o.Rýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec »